Wat is MSB Flex voor de opdrachtgever?

MSB Flex is dé werknemerscoöperatie voor BIG-geregistreerd medisch personeel.

MSB Flex biedt een oplossing voor de tegenstrijdige eisen en beperkingen als gevolg van de invoering wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsovereenkomst) per 1 mei 2016 en de Kwaliteitswet Wkkgz. (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg).

Waarom is werken met MSB Flex interessant voor een opdrachtgever ?

  • U voldoet aan de WKKGZ
  • U hebt geen risico van werken met  ZZP’ers
  • U betaalt geen BTW

De opdrachtgever is door de verandering in wetgeving  (wet DBA, wet ketenaansprakelijkheid en Wkkgz) verantwoordelijk voor de ZZP’er die wordt aangesteld. Daarmee is de opdrachtgever namelijk feitelijk werkgever volgens de normen van de wet DBA. Dit risico van “schijnwerkgeverschap”, en de risico’s die daarbij komen, worden volledig weggenomen door MSB Flex.

Door de werkwijze van MSB Flex loopt de opdrachtgever niet het risico van schijnwerkgeverschap, MSB Flex is de werkgever. De medewerker loopt geen risico op schijnwerknemerschap, deze is namelijk uitvoerend werknemer en lid van de coöperatie.

  • De wet DBA en de Kwaliteitswet “Wkkgz” zijn onverenigbaar voor de zzp’er in de zorg

De WKKGZ (art.4.1 onder b) en de wet DBA bevatten tegengestelde bepalingen. De Wkkgz stelt dat de zzp’er niet eindverantwoordelijk is en de wet DBA vereist zelfstandigheid.

De kwaliteitswet (per 1-1-2016) stelt keihard dat ‘solistisch’ werkende zorgverleners de eindverantwoordelijkheid voor de zorg niet dragen bij onderaannemerschap. Terecht, want de zorgorganisaties dragen die verantwoordelijkheid. De zzp’er staat benoemd in deze kwaliteitswet, maar helaas voor die zzp’er staat daar dus ook zwart op wit dat de zorgverlener bij onderaannemerschap niet eindverantwoordelijk is.

Niet eindverantwoordelijk, wordt door de Belastingdienst gezien als ‘moet op enigerlei wijze verantwoording afleggen’. Verantwoording afleggen heeft te maken met sturing en dat is funest voor de status van het zelfstandig ondernemerschap / zzp’erschap. Hierarchische lijnen dienen namelijk voorkomen te worden. Oftewel, de Belastingdienst kan niet anders concluderen dan dat de opdrachtgever misschien toch wel werkgever is onder deze omstandigheden.

Met betrekking tot overeenkomsten kan geen zekerheid in het kader van de wet DBA  worden gegeven omdat deze in strijd is met de Wkkgz. Een zelfstandig werkende zorgverlener heeft vanuit de Wkkgz een eigen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit. De  opdrachtgever blijft eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg.

MSB Flex Coöperatie U.A. is geen uitzendbureau, geen payroll bedrijf maar een Medisch Specialisten Bedrijf, een coöperatie van BIG geregistreerde zorgverleners.

Bij MSB Flex is er dus geen sprake van “ter beschikking stellen van personeel” zoals bij een uitzendbureau of een payroll bedrijf. MSB Flex werkt op basis van “aangenomen werk”. We nemen in geval van bijvoorbeeld ziekte of capaciteitsuitval diensten over, niet op basis van uren maar op basis van een vaste aanneemsom. De zorgverleners van MSB Flex zijn in dienst bij MSB Flex waardoor de wet DBA niet van toepassing is.

WAADI (Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs)

MSB Flex is een medisch bedrijf en werkt uitsluitend op basis van aanneemsom, hierdoor is er geen sprake van “ter beschikking stellen van personeel”. Er is dus ook geen sprake van een SNA registratie omdat er geen arbeidskrachten worden gealloceerd, er worden diensten geleverd op basis van een aanneemsom- opdracht, de diensten worden geleverd door de leden van de coöperatie.

BTW Vrijstelling

MSB Flex is een medisch specialistisch bedrijf voor de uitvoering van BIG geregistreerd werk in de zorgsector,  dus niet BTW-plichtig.  Met andere woorden de opdrachtgever betaalt geen btw over de dienstverlening.