Anna van der Poll – Melissant

Een niet meer zo jonge zuster samen met ‘haar’ dokter geven u in Portugal ‘lucht’.

Graag vertel ik iets over mijzelf. Ik ben Anna van de Poll, getrouwd met Christian Melissant; samen gaan wij proberen uw leven in Portugal nog aangenamer te maken en mogelijkerwijze te verzachten. Het komt niet vaak voor dat wij als duo kunnen optreden en dat geeft ons natuurlijk een extra boost.

Het lijkt een doktersroman maar ik trouwde als jonge zuster een echte dokter. Hij bekwaamde zich in de longen en ik in de oncologie en geriatrie. Mijn eerste jaren was ik in Utrecht, werkzaam in het UMC Utrecht ik werkte daar op verschillende afdelingen maar mijn vaste plek werd de chirurgische oncologie. Samen met een collega hadden wij als één van de eersten een duo baan. Inmiddels een zoon rijker en later een tweede.

Het was een bijzondere tijd, zeer leerzaam en boeiend en het voelde goed om iets voor een ander te kunnen betekenen en de tijd van de patiënten in het ziekenhuis iets te verzachten.
Onze jongste, een dochter, werd geboren en mijn aandacht ging volledig naar ons gezin. We verhuisden naar Amersfoort en op uitzendbasis werkte ik nog op diverse afdelingen in het Academisch Ziekenhuis.

Na een zeer mooie tijd in Davos waar mijn man in het Nederlands Astma centrum werkte, werd onze standplaats – tot op heden – Aerdenhout.

Een aantal jaren ben ik vervolgens werkzaam geweest in de thuiszorg en terminale thuiszorg. Daarnaast deed ik op school, voor de kerk en voor ouderen vrijwilligerswerk. Naast al deze werkzaamheden speelde ik in mijn vrije tijd toneel.

Mijn man en ik hebben een aantal jaren vakantieweken begeleid voor ouderen met een lichamelijke beperking, wij kregen hier heel veel energie van. Geweldig om een week een gast in een mooie omgeving even helemaal te verwennen. Niets moest maar alles kon.

Ik aarzelde dan ook niet toen aan mij werd gevraagd of ik de organisatie op mij wilde nemen.
Met een geweldig team van vrijwilligers konden wij 5 weken per jaar per week ongeveer 25 gasten met 25 vrijwilligers een verblijf bieden. Christian zorgde ervoor dat er altijd een arts aanwezig was. Een prachtige ervaring waar ik ook veel van onze gasten heb geleerd.

Inmiddels niet meer geregistreerd ging dit toch knagen en afgelopen jaar ben ik weer als verpleegkundige geregistreerd.
Hoe mooi is het dat ik als inmiddels niet meer zo jonge zuster samen met ‘mijn’ dokter hier in Portugal ‘lucht’ kan geven.