Innerlijk Meesterschap

Wat is innerlijk meesterschap?

We zijn geboren als meesters, alleen wordt onze kennis gewist. Waarom? Om ons opnieuw te laten herinneren wie we werkelijk zijn en om ons vervolgens daarin nog verder te ontwikkelen. Want in werkelijkheid zijn wij wezens met onbeperkte mogelijkheden.

In de cursus Innerlijk Meesterschap mag ik je deze kennis weer aanreiken met de daarbij behorende ervaringen. Kennis alleen is namelijk niet voldoende, het gaat vooral om de ervaringen die ons verder brengen. We richten in deze cursus onze focus naar binnen, wetende dat de wereld om ons heen is opgebouwd vanuit onze overtuigingen en daarbij behorende emoties. Hoe meer je daar bewust van bent, hoe meer je beseft hoe groots jij bent.

Mensen die zeggen dat je nergens invloed op hebt, zijn vergeten dat alles en iedereen met elkaar in verbinding staat. Dat is inmiddels bewezen door de kwantumfysica. Gedachten zijn enorme krachten en ook dat is onderzocht en bewezen (placebo-effect). Hoe fijn is dat we dit allemaal mogen gaan herbeleven.

In de cursus doen we dan ook veel oefeningen waarin je weer in verbinding komt met wie je werkelijk bent. Na de cursus is dit geen vaag begrip meer, je zult dit op het diepste niveau ervaren.

De cursus is als volgt opgebouwd:

  • Dagdeel 1: Basisuitleg kwantumfysica, non-dualiteit, eenheidsbewustzijn, holografisch universum, in vergelijking met de huidige overtuigingen.
  • Dagdeel 2: Het leren toepassen van bovenstaande input, met het gegeven dat er geen tijd en geen ruimte bestaat, en dit ervaren.
  • Dagdeel 3: Hoe ga je om met jezelf als mens en als gevolg daarvan met de ‘buitenwereld’?
  • Dagdeel 4: Het blijvend toepassen in de praktijk van deze ‘nieuwe’ kennis, zonder enige hulpmiddelen.

De cursus wordt gegeven door Marlon Brammer

De eerstvolgende reis is van 6-12 mei!