Extra informatie van uw reis

Uw reis wordt van A tot Z geregeld en het enige wat u hoeft te doen, is de spullen pakken en zorgen dat u klaar staat.
Ook wanneer u een zorgbudget heeft, kunnen wij de contacten met uw zorgverzekering of gemeente overnemen.

Ook wanneer u een WLZ zorg indicatie heeft, kunnen wij de contacten met uw zorgverzekering of gemeente overnemen.
Wat is een WLZ zorgindicatie en hoe vraag ik die aan ?
Een zorgindicatie wordt afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) wanneer u of een van uw naasten zorg nodig heeft. Er wordt vastgesteld welke zorg men nodig heeft en wat de hoeveelheid van deze zorg dient te zijn. Dit wordt beschreven in de zorgindicatie. U kunt de zorgindicatie aanvragen bij het CIZ, via telefoonnummer 088-7891000 of contact opnemen via de website www.ciz.nl en www.regelhulp.nl. Natuurlijk kunt u ook eea regelen via uw huisarts.
In mei 2018 is via een gerechtelijke uitspraak vastgelegd dat u met een dergelijke WLZ indicatie ook langer dan 13 weken ‘verzorgd’ kan worden in het buitenland.